Trainingen

Weerbaarheidstraining en Executieve Functies training. Trainingen zodat jouw kind meer aan kan thuis en op school! En je zal als ouder merken dat het rust geeft voor hemzelf en voor jullie. De stress wegnemen bij je kind en vervangen door vaardigheden die je je hele leven kan gebruiken.

Weerbaarheidstraining

Weerbaarheid kan worden gedefinieerd als de vaardigheid om jezelf te beschermen en jezelf te kunnen verdedigen in situaties die als bedreigend worden ervaren. Weerbaarheid is daarom een belangrijke vaardigheid voor kinderen om te ontwikkelen, omdat zij vaak nog niet beschikken over de middelen en strategieën om zichzelf te beschermen.

Door de weerbaarheidstraining van kindercoach Eefke kunnen kinderen hun zelfvertrouwen vergroten en leren zij beter omgaan met lastige situaties. Ze ontwikkelen vaardigheden om voor zichzelf op te komen en grenzen aan te geven op een assertieve manier.

Executieve Functies training

Executieve functies zijn de mentale vaardigheden die nodig zijn om doelen te stellen, te plannen, prioriteiten te stellen en beslissingen te nemen. Deze vaardigheden zijn cruciaal voor het functioneren van kinderen, omdat ze van invloed zijn op alle aspecten van het dagelijks leven, waaronder leren, sociaal gedrag en emotionele regulatie.

De training is opgebouwd uit verschillende onderdelen, waarbij elke sessie gericht is op een specifieke executieve functie. Tijdens de training leren kinderen hoe zij hun werkgeheugen kunnen trainen, hun inhibitie controle kunnen versterken, hun flexibiliteit kunnen verbeteren, hun planning en organisatie kunnen optimaliseren, hun taakinitiatie en gerichte aandacht kunnen versterken. Lees hier meer over wat de Executieve Functies training inhoudt.

Adiona