Begeleiding bij niet lekker in je vel, piekeren, vol hoofd, emoties, faalangst, perfectionisme, beeldscherm problematiek, pesten, weerbaarheid, vurig met sterke wil, hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid.

Tarieven

Per 1-1-2020 gelden de volgende tarieven:

Kinderen

 •  Telefonische intake is gratis.
 •  Kennismakingsgesprek, vaststellen hulpvraag, 35,= euro per uur.
 •  Individuele coachtraject, maatwerk individuele hulpvraag, 65,= euro per uur, incl. creatieve materialen, incl. voorbereiding en telefonisch overleg. 
 •  Individueel maatwerk voordeel coachpakket, 10 sessies van 1 uur voor 599,= euro, incl. creatieve materialen en gratis evaluatiegesprek.
 •  KRAGT-training 157,= euro per 5 bijeenkomsten (groepstraining 6 kinderen)
 •  Groei-mindset training (7x 1 uur, individueel), totaal pakket 399,= euro , incl. materiaal.
 •  Perfectionisme training (7x 1 uur, individueel), totaal pakket 399,= euro, incl. materiaal.
 •  Op locatie coach sessie, observatie thuis of op school, gesprek thuis of op school 85 uur per uur, incl. reiskosten.
 •  Boek- en werkboek kosten worden doorberekend conform prijzen leverancier.

Ouders

 • Telefonisch consult/overleg 30,= euro per 0.5 uur.
 • Verslagen en formulieren 30,= euro per 0.5 uur.
 • Evaluatiegesprek na coachtraject 35,= euro per 0.5 uur.
 • Opvoeden & HSP met sterke wil, handvaten, tips en feedback, 95 euro, duur 1.5 uur.
 • Opvoeden & HSP, handvaten, tips en feedback ouder sessie, 95,= euro, duur 1.5 uur. 
 • Opvoeden en hoogbegaafd ouder sessie, 95 euro per uur per 1.5 uur.
 • Mama coaching, sparren over opvoeden, je rol als moeder en balans in het leven, 65,= euro per uur.

 Oudergesprekken vinden plaats tijdens praktijkuren in de praktijk of ’s avonds bij uw thuis. Reiskosten 19 cent per kilometer.

U ontvangt per sessie na afloop een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen.
Voor de trainingen en voordeel coachpakket ontvangt u 1 factuur voor het gehele bedrag voorafgaand aan de start. Het bedrag dient bij de start voldaan te zijn.

Kindercoach Eefke, BTW nr. NL001677453B76, is vrijgesteld van BTW.

 

Vergoeding:

Check bij uw verzekeraar of coaching wordt vergoed onder uw aanvullende verzekering. 

Ouders geven vaak de voorkeur aan het privé houden van de coaching.

Als coach heb ik mij gecommitteerd aan de beroepscode van de beroepsorganisatie van kindercoaches (Stichting Adiona). Ik sta voor volledige privacy van jouw kind. Er wordt niets gedeeld, bijvoorbeeld via social media, met derden. Zie ook de privacy verklaring onder aan de pagina. 

Neem contact met me op!

 

#hoogsensitief #hoogbegaafd #piekeren #volhoofd #faalangst #perfectionisme #HSP&sterkewil #opvoeden #opvoedtips #kindercoach #psychologie