Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Boos

Boos

Is jouw kind continu boos? Meteen al uit school driftig en geprikkeld? Of als hij geconcentreerd een werkje moet doen? Of niets van dit alles maar vooral als hij zijn zin niet krijgt. Boosheid is een uitingsvorm van een onderliggende behoefte waar niet aan wordt voldaan. Het kan zijn dat er meer behoefte is aan …