Perfectionisme

perfectionisme kind

Legt jouw kind de lat heel hoog voor zichzelf? Is het niet mogelijk om fouten te maken en te leren maar moet alles altijd in 1 keer goed? Moet alles altijd perfect zijn? Anders is het moeilijk om om te gaan met teleurstellingen op school, thuis en op het sportveld? Dit heet perfectionisme en kan ook al bij kinderen moeilijk voor ze zijn.

Perfectionisten streven hardnekkig bepaalde doelen na die ze zichzelf hebben gesteld. Ze ontlenen hun zelfgevoel in hoge mate aan het zich opleggen en bereiken van prestaties op bepaalde gebieden. Indien ze de standaard niet halen, dan levert dit veel zelfkritiek op. Als de eigen standaard wel wordt gehaald dan worden de doelen nog hoger gesteld. Het is nooit genoeg. Perfectionisten kunnen moeilijk hiermee stoppen ondanks de negatieve gevolgen voor hun zelfbeeld en eigenwaarde en de sociale relaties.

Kindercoach Eefke biedt begeleiding aan kinderen die alles perfect moeten en willen doen van zichzelf.

Met coaching leert jouw kind om:

  • bewust te zijn van zijn gedrag en de gevolgen van zijn perfectionisme
  • zelf invulling te geven aan zijn leven op een positieve manier
  • zijn behoeften in te zien
  • dat fouten maken onderdeel is van het leven
  • welke kwaliteiten hij al bezit en wat hij nog wil leren
  • realistische doelen voor zichzelf te stellen
  • zichzelf lief te hebben en aardig te zijn voor zichzelf
  • doelen te stellen zonder negatieve consequenties en daarnaar te handelen
  • uit de vicieuze cirkel van negatieve zelfreflectie te komen
  • helpende gedachten te formuleren om uitdagingen aan te gaan

Adiona