Perfectionisme

Legt jouw kind de lat heel hoog voor zichzelf? Is het niet mogelijk om fouten te maken en te leren maar moet alles altijd in 1 keer goed? Moet alles altijd perfect zijn? Anders is het moeilijk om om te gaan met teleurstellingen op school, thuis en op het sportveld?

Perfectionisten streven hardnekkig bepaalde doelen na die ze zichzelf hebben gesteld. Ze ontlenen hun zelfgevoel in hoge mate aan het zich opleggen en bereiken van prestaties op bepaalde gebieden. Indien ze de standaard niet halen, dan levert dit veel zelfkritiek op. Als de eigen standaard wel wordt gehaald dan worden de doelen nog hoger gesteld. Het is nooit genoeg. Perfectionisten kunnen moeilijk hiermee stoppen ondanks de negatieve gevolgen voor hun zelfbeeld en eigenwaarde en de sociale relaties.

Als kindercoach bied ik begeleiding aan kinderen die alles perfect moeten en willen doen van zichzelf.

In de coaching leren kinderen:

  • bewust te zijn van hun gedrag en de gevolgen van perfectionisme
  • zelf invulling te geven aan hun leven op een positieve manier
  • hun behoeften te zien
  • dat fouten maken onderdeel is van het leven
  • welke kwaliteiten ze al bezitten en nog willen leren
  • wat ze anders kunnen doen
  • zichzelf lief te hebben.
  • doelen te stellen zonder negatieve consequenties en daarnaar te handelen

Gezond perfectionisme is waar we naar streven om je kind weer te laten stralen!

Benieuwd hoe een coachtraject er uit ziet?

Lijkt het je fijn eens kennis te maken en te overleggen of ik iets voor jullie kan betekenen?

Maak meteen een afspraak voor een gratis telefonische intake!