Begeleiding bij niet lekker in je vel, piekeren, vol hoofd, emoties, faalangst, perfectionisme, beeldscherm problematiek, pesten, weerbaarheid, vurig met sterke wil, hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid.

Mogelijkheden

 

 

 

Individuele Coaching 

Coaching en individuele begeleiding van je kind speciaal gericht op de hulpvraag die er speelt.

Duur van het traject wordt in onderling overleg bepaald en kan na elke sessie worden gestopt.

Sessie bestaat uit gemiddeld 50 min. coachen van het kind en 10 min. brengen, ophalen en terugkoppeling ouder(s).

We starten met een kennismakingsgesprek (intake). Dit gesprek is gratis.

Neem contact met me op!

 

Ouderadviesgesprek

Tijdens of na een coach traject een gesprek met de ouders met handvaten en tips, speciaal gericht op kinderen die hoogsensitief zijn maar daarbij ook een hele sterke wil hebben.

Neem contact met me op!

KRAGT training

Training ter bevordering van het zelfvertrouwen en weerbaarheid en verbetering van faalangst en sociale vaardigheden. 

 

School of thuis observatie
Observeren van het kind in eigen situatie thuis of op school voor coaching doeleinden.

Begeleiding, bezoek en gesprek op school of thuis.

 

Begeleiding bij scheiding

Individuele begeleiding tijdens de scheidingsperiode en daarna Methodiek Het Zandkastelenprogramma®

Eenmalige groepsbijeenkomst van het Programma De Kinderen Scheiden Mee – Methodiek Het Zandkastelenprogramma 

 

 

Telefonisch Consult

Dit betreft een van te voren ingepland telefonisch consult.
Kort telefonisch contact hoort tot het coaching traject en wordt niet in rekening gebracht.

 

Overige Werkzaamheden 

Verslagen en formulieren op aanvraag.

Bijeenkomsten, lezingen en workshops op aanvraag.

Neem contact met me op!