Maatregelen i.v.m. coronavirus

Coronavirus maatregelen per 1 juli 2020:

 • Kindercoach Eefke werkt uitsluitend op afspraak.
 • Afspraken worden telefonisch gemaakt, waarbij er wordt gevraagd naar ziekteverschijnselen van ouder en kind. Dit geldt ook voor vervolgafspraken.
 • Kom stipt op de tijd van uw afspraak. Niet eerder zodat de ruimte kan worden gedesinfecteerd.
 • Het kind wordt gebracht en gehaald door 1 ouder. Er is mogelijk tot wachten buiten aan de tafel.
 • Voor binnenkomst wordt gevraagd naar ziekteverschijnselen van kind en omgeving.
 • Desinfecteer de handen van uw kind voordat het kind binnenkomt.
 • Kind mag eigen eten of drinken mee nemen om tijdens coachafspraak te nuttigen in de coachruimte.
 • Bij het ophalen, de terugkoppeling en vervolg afspraak maken in de coachruimte blijven coach en ouder op 1,5 meter afstand van elkaar. Ouder desinfecteert handen voor binnenkomst.
 • Haal uw kind stipt op de afgesproken tijd op zodat de ruimte gedesinfecteerd kan worden.

 

 • Coach desinfecteert handen voor en na iedere afspraak.
 • Coach neemt zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand waar het werk dat toelaat.
 • Bij toiletbezoek staat er zeep om de handen mee te wassen. En papier om de handen mee af te drogen.
 • Tussen de afspraken worden de coachmaterialen voor zover mogelijk, tafel, stoelen en toilet gedesinfecteerd.

 

 

Bent u of uw kind ziek? Volg de richtlijnen van het RIVM:

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 • Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.
 • Hoest en nies in de elleboog. Snuit de neus in een papieren zakdoek en gooi deze weg.
 • Schud geen handen.