Leren en onderpresteren

Op school merken leerkrachten en ouders dat hun kind niet aan het werk is zoals ze graag zouden zien. Er wordt vaak gezegd “het zit er wel in, maar het komt er niet uit”. Als je kind lekker in zijn vel zit en het sociaal gezien goed gaat, dan kan er iets anders aan de hand zijn op het gebied van leren en onderpresteren. Onderpresteren herken je door opmerkingen van de leerkracht als “hij kan het wel, maar heeft een slechte werkhouding” of “hij is totaal niet gemotiveerd” of “hij laat zich snel afleiden”.

Is jouw kind snel afgeleid en heeft hij moeite zich te concentreren?

Concentratie is voor kinderen moeilijk die een andere prikkelverwerking hebben. Ze merken alle geluiden op in de klas of zijn visueel ingesteld en zien alles wat er om hen heen gebeurt. De buurman die met zijn pen zit te tikken. Het vogeltje dat buiten langs het raam vliegt. Wanneer deze afleiding en mindere concentratie er voor zorgt dat je kind niet aan zijn werk toekomt kan dat invloed hebben op de prestaties. Met training en coaching op het gebied van prikkelverwerking, inhibitie controle en concentratie kan jouw kind leren zich beter te concentreren en oplossingen vinden voor de prikkels.

Verwerkt jouw kind informatie anders? Of is jouw kind een beelddenker?

Ieder kind heeft zijn eigen manier van leren en dat heet een leerstijl. Dit hangt samen met de manier waarop jouw kind informatie tot zich neemt en kan verwerken in het geheugen. Op scholen wordt veel gebruik gemaakt van “taalkundige verwerking” en “auditieve verwerking”. Kinderen lezen, schrijven en horen woorden. Voor kinderen die moeilijker op deze manier leren en meer visueel zijn ingesteld (beelddenkers) is het lastiger zo te leren. Zij hebben plaatjes nodig om de informatie in hun werkgeheugen op te slaan en te begrijpen. Beelddenkers denken meer met hun rechterhersenhelft. Deze hersenhelft draait meer om intuïtie, creativiteit en ruimtelijkheid. Ze zijn conceptueel vaak sterk. Dit komt vaker voor bij hooggevoelige– en hoogbegaafde kinderen. Of is de informatieverwerking bij jouw kind niet goed genoeg getraind? Leerlingen met een zwak werkgeheugen weten de informatie niet goed in hun geheugen vast te houden en te bewerken tijdens het uitvoeren van hun taken.

Heeft jouw kind moeite met plannen?

Andere executieve functies die te maken kunnen hebben met onderpresteren zijn ook planning- en organisatie en taakinitiatie. Kinderen die moeite hebben met het maken van een werkplan, niet weten hoe te starten of hun werk te organiseren lopen al vast voordat ze zijn begonnen. Dit kan leiden tot dromerige of afgeleide kinderen in de klas of een kind dat niet eens met de taak begint.

Wat kun je daar aan doen?

Met training en coaching kan een kind leren om zich te concentreren, informatie beter te gaan verwerken en beter te kunnen plannen en organiseren. Voor beelddenkers is er een speciale “ik leer anders” methode om het leren een boost te geven. Als gecertificeerd “ik leer anders” coach kan ik met jouw kind aan de slag om het op school fijner en makkelijker te maken.

Onderpresteren bij hoogbegaafde kinderen?

Bij hoogbegaafde kinderen kenmerkt onderpresteren zich door weinig inspanning en doorzettingsvermogen, onnodige fouten, niet maken van huiswerk, afraffelen van taken en hekel aan herhalen. De oorzaken van het onderpresteren zitten vaak in een andere categorie dan bij andere leerlingen. Deze kinderen zijn niet gemotiveerd te krijgen voor de taken die ze krijgen. Ze willen veel zelf bepalen en niet herhalen van leerstof. Ze passen zich aan aan het gemiddelde niveau van de klas (aanpassingsgedrag). Of het kan zijn dat ze een slechte leerstrategie hebben en perfectionistisch zijn. Het komt ook voor dat onderliggende sociaal- en emotionele problemen de onderliggende oorzaak zijn.

Training en coaching kan hierbij uitkomst bieden. Doordat ik met jouw kind ga kijken wat de onderliggende oorzaken zijn kunnen we deze samen gericht aanpakken. Indien gewenst kan er in samenspraak met school een leerklimaat worden gecreëerd waarbij het kind zich fijn voelt en op eigen niveau gaat presteren.

Onderpresteren bij hooggevoelige kinderen?

Bij hooggevoelige kinderen zie je vaak dat ze de kat uit de boom kijken. Bijvoorbeeld bij gym wachten ze langs de kant totdat ze zeker weten dat ze het kunnen voordat ze mee gaan doen. Pas als ze voldoende vertrouwen hebben en zeker van hun zaak gaan laten ze zien wat ze in hun mars hebben. Genoeg zelfvertrouwen en positief zelfbeeld is nodig voor hen om de stap te wagen.

Ook de omgeving moet hiervoor veilig genoeg zijn. Als de omgeving (groep/klas) fouten afstraft door bijvoorbeeld te gaan lachen zal het kind geen stap naar voren doen. Faalangst of perfectionisme kunnen ook een mogelijke oorzaak zijn. De lat hoog leggen en geen fouten mogen maken kan jouw hooggevoelige kind totaal blokkeren.

Door training en coaching kunnen we de oorzaken van het onderpresteren bloot leggen en aanpakken! Een kind dat lekker in zijn vel zit en presteert zoals hij kan en wil met vertrouwen in eigen kunnen.

Met jarenlange ervaring als docent, kindercoach en toegepast psycholoog combineer ik psychologie met leer strategieën en methodieken voor het optimale resultaat voor jouw kind om leren en onderpresteren aan te pakken. Ik ben tevens gecertificeerd “ik leer anders” coach.

Weten wat ik voor jouw kind kan betekenen voor school? Maak een afspraak om de mogelijkheden te bespreken in een intakegesprek.

Adiona