Begeleiding bij piekeren, vol hoofd, emoties, niet lekker in je vel, faalangst, perfectionisme, vurig met sterke wil, hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid.

KRAGT-training

Kan jouw kind iets meer zelfvertrouwen gebruiken? Zou het fijn zijn als jouw kind zich wat beter kon weren in het sociale verkeer op school en de sportvereniging?

De faalangst verminderen? Denk eens aan KRAGT-training!

KRAGT Training is een krachtige groepstraining voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. De training geeft kinderen inzicht in het sociaal handelen. Het kind leert zichzelf beter kennen, waardoor ook het contact met anderen verbetert. Dit vergroot de weerbaarheid, sociale vaardigheid en het zelfbewustzijn. Het kind krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen.

 

De KRAGT-training bestaat uit vijf lessen van twee uur. De kosten bedragen 157,- per kind.
De training wordt gegeven in groepsverband, in groepjes van maximaal zes kinderen. De trainingen starten regelmatig en na schooltijd.
Geef je nu op!

 

In de training komen onderwerpen aan de orde als: ‘Wat is de invloedsfeer van anderen op jou?’ ‘Hoe geef je je grenzen aan en hoe kun je er toch bij horen zonder jezelf te verliezen en trouw te blijven aan je eigen gevoel?’
Als kinderen zichzelf beter kennen en dit soort keuzes bewuster kunnen maken, hebben ze een sterke basis voor de verdere ontwikkeling. Het kind leert zijn eigen grenzen en die van anderen kennen en respecteren. Ook is er aandacht voor hoe je kunt omgaan met gevoeligheid of boosheid, faalangst en onzekerheid, hoe je goed voor jezelf en de ander zorgt! Het kind leert zijn eigen talenten en kwaliteiten beter kennen en gebruiken, waardoor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde toenemen.
De KRAGT training is ook een multi-sensorische training. Door de grote diversiteit in oefeningen en (creatieve) werkvormen, wordt een verbinding gemaakt tussen hoofd, hart en handen.

Opgeven via tel. 06-19265289 |Email: info@kindercoacheefke.nl

#hoogsensitief #hoogbegaafd #piekeren #volhoofd #faalangst #perfectionisme #HSP&sterkewil #opvoeden #opvoedtips #kindercoach #psychologie