Klachtenprocedure

 

Voor klachten is kindercoach Eefke aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten. Indien opdrachtgever een klacht heeft en een formele klacht wil indienen, dan kan de Opdrachtgever zich wenden tot onafhankelijk klachtenfunctionaris Quasir, expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen in zorg en welzijn:
Quasir BV
Postbus 1021, 7940 KA Meppel
T: 0561 618711
E: info@quasir.nl
W: www.quasir.nl
KvK: 01125783

De klachtenfunctionaris heeft onder andere tot taak de klager van kosteloos advies te voorzien over het indienen en formuleren van de klacht. De functionaris probeert de klachten snel en adequaat af te wikkelen. In de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliƫnt en de zorgverlener het ontstane probleem vaak al oplost. De functionaris bevordert deze gesprekken.