Executieve Functies training

Kinderen kunnen moeite hebben met het maken van huiswerk, het plannen van activiteiten en het organiseren van taken. Ook kunnen ze moeite hebben met het reguleren van emoties, het oplossen van problemen en het maken van keuzes. Door het verbeteren van de executieve functies met een gerichte Executieve Functies training, kunnen kinderen beter omgaan met deze uitdagingen en meer succes behalen op school en in het dagelijks leven.

Executieve functies zijn de processen in de hersenen die nodig zijn om doelgericht gedrag te kunnen vertonen. Dit heeft betrekking op vaardigheden zoals planning, timemanagement, aandacht en zelfregulatie. Bij sommige kinderen verloopt de ontwikkeling van executieve functies niet vanzelfsprekend en kunnen er problemen ontstaan in het dagelijks functioneren. Bij Kindercoach Eefke bieden we trainingen aan die gericht zijn op het verbeteren van de executieve functies bij kinderen.

Wat zijn executieve functies?

Executieve functies zijn belangrijke cognitieve vaardigheden die nodig zijn voor het plannen, uitvoeren en evalueren van gedrag. Het gaat om vaardigheden als:

  1. Taakinitiatie en volgehouden aandacht: de vaardigheid om een taak te beginnen zonder uitstelgedrag te vertonen en aan het werk te blijven.
  2. Werkgeheugen: de vaardigheid om informatie kortstondig op te slaan en te gebruiken in een taak.
  3. Planning & organisatie
  4. Timemanagement
  5. Inhibitie controle: de vaardigheid om impulsen te onderdrukken en te wachten op een meer geschikt moment om te handelen.
  6. Flexibiliteit de vaardigheid om van aanpak te veranderen wanneer de omstandigheden veranderen.
  7. Emotieregulatie de vaardigheid om emoties te reguleren en te beheersen in situaties die als stressvol worden ervaren.

Waarom is het verbeteren van executieve functies belangrijk?

Executieve functies zijn belangrijk voor het dagelijks functioneren van kinderen. Wanneer kinderen problemen hebben met deze vaardigheden, kan dit leiden tot problemen op school, in sociale situaties en in het dagelijks leven.

Hoe werkt de executieve functies training bij Kindercoach Eefke?

Bij de executieve functies training bij Kindercoach Eefke leren kinderen om hun executieve functies te verbeteren door middel van oefeningen, opdrachten en gesprekken. De training is gericht op het versterken van de vaardigheden die nodig zijn voor het plannen, organiseren, concentreren en het reguleren van emoties.

De training begint met een intakegesprek, waarin de huidige vaardigheden van het kind worden besproken en er doelen worden gesteld voor de training. Tijdens de training werken we aan het vergroten van de executieve functies door middel van diverse activiteiten en oefeningen. De trainingen zijn individueel omdat er dan dieper op de persoonlijke inzichten kan worden ingegaan. En er voor het kind een veilige omgeving is om zich te kunnen openstellen en leren.

Tijdens de training worden kinderen gestimuleerd om zelf na te denken over hun eigen executieve functies en hoe ze deze kunnen verbeteren. Er wordt gewerkt aan het vergroten van het zelfinzicht van het kind en het aanleren van praktische vaardigheden. Daarnaast worden ouders betrokken bij de training, zodat zij hun kind kunnen ondersteunen in het dagelijks leven.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor een Executieve Functies training voor jouw kind?

Adiona