Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
faalangst
Kindercoach

Waarom naar de kindercoach?

Ieder kind geeft signalen af waar het mee zit. Soms is het tijdelijk en kunnen ze weer verder. Maar af en toe blijft er een uitspraak maar herhaald worden. Het kind krijgt er geen vat op, weet niet hoe hij/zij de emoties die er bij horen moet verwerken dan wel hoe hij/zij er mee om …