Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Boos

Driftbuien of veel boos?

Is jouw kind continu boos? Meteen al uit school driftig en geprikkeld? Of als hij geconcentreerd een werkje moet doen? Of niets van dit alles maar vooral als hij zijn zin niet krijgt. Merk je een sterke wil naar alles willen bepalen? Boosheid is een uitingsvorm van een onderliggende behoefte waar niet aan wordt voldaan. …