faalangst

Ieder kind geeft signalen af waar het mee zit. Soms is het tijdelijk en kunnen ze weer verder. Maar af en toe blijft er een uitspraak maar herhaald worden. Het kind krijgt er geen vat op, weet niet hoe hij/zij de emoties die er bij horen moet verwerken dan wel hoe hij/zij er mee om kan gaan. Maar waarom ga je nu naar de kindercoach?

De basisschool tijd is het fundament voor de ontwikkeling voor de rest van je leven. Belangrijk om met aandacht en zorg de emotionele en sociale ontwikkeling van je kind te begeleiden en een gezonde basis mee te kunnen geven. Op het moment dat jij als ouder ook niet verder met hem/haar komt maar ziet dat je kind niet lekker in zijn vel zit, dan is het moment gekomen om eens aan een kindercoach te denken

Waarom naar de kindercoach? Het is belangrijk dat je kind inzicht krijgt in zijn/haar gevoelens, er mee leert omgaan en er een oplossing komt. Een coach kan hierbij ondersteunen en verdiept zich in de hulpvraag. Een kindercoach begeleidt het kind in de bewustwording, het vinden van de eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden om de hulpvraag om te zetten in haalbare doelen. Doelen, die samen gerealiseerd kunnen worden. Kindercoaching is daarom toekomstgericht. Kinderen leren vaardigheden waar ze hun hele leven lang plezier van hebben.

Kindercoaching is interactief. De kindercoach zet interactieve werkvormen in en wisselt spel en gesprek af. Hoeveel sessies er nodig zijn is afhankelijk van de hulpvraag, gemiddeld ligt het aantal tussen 5-7 sessies.

Adiona